Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

Kesinti Listesi

 

ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

        Niteliği

%15 Em.

Kes.Kişi

%20 Em.Ke.

Kurum Krş.

Gelir

Vergisi

Damga

Vergisi

          Dayanağı

Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Ek Gösterge

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Kıdem Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

Taban Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

Yan Ödeme

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Özel Hizmet Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Eğitim, Öğretim Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Din Hizmetleri Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Emniyet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Mülki İdare Amirliği Taz.

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Denetim Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Adalet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Yan Ödeme Kararna.

Makam Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

657 s.K.Ek Madde:26

Görev Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

631 s.KHK ve 2002/3546BKK

Kıdem Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

GVK Md:25-7,

Yüksek Hakimlik Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

 270 s. KHK Md:1

Yabancı Dil Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

375.s.KHK Md:2

Lojman Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

375 s KHK Md:1-B.2

Üniversite Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

YÖPK Md:12

Geliştirme Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

YÖPK Md:14

Eğitim Öğretim Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

YÖPK Ek Md:1

Öğretim Yılına Haz. Ödeneği

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

657 s.K.Ek madde 32

Operasyon Timi Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1996)

Ek Tazminat

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1993)

Nöbet Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

657s. K.Ek Madde:33

Aile ve Çocuk Yardımı Öd.

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:203

Doğum Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:207

Ölüm Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:208

Huzur Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Fazla Çalışma Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Konferans Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Ek Ders Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Tayın Bedeli

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

GVK Md:27

Fon ve Ek Ödemeler

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Gel. Gn. Md. 6/15481 s.Ya

Bilirkişi Ücreti

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Vekalet Ücr.(avukat)

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi

GVK Md:61

Harcırah

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

GVK Md:24

Döner Ser. Katkı Payı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi

Tabi