Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

A.G.İ ve Sakatlık İndirimi


Asgari Geçim İndirimi ve Sakatlık İndirimi aynı anda uygulanırsa,

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldıgı 265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliginin
 ‘5. Asgari Geçim indirimi Tutarının Hesaplanması’ baslıklı bölümünde;
 “…
 Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacagı net menfaattir. Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim
 indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12'ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde
 yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12'sini
 geçemeyecektir.

 Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden
 hesaplanan yıllık vergi tutarını asamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana
 gelen degisiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
 Ücretlinin faydalanacagı azami indirim tutarı, elde ettigi ücret geliri üzerinden
 hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı oldugundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde
 ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 …” denilerek konuya iliskin örneklere yer verilmis ve 4 no’lu örnegin açıklama
 bölümünde; sakatlık indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı
 hesaplanırken sakatlık indiriminin de mahsup edilecegi, sakatlık indiriminin mahsubundan
 sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari
 geçim indirimi tutarının 1/12’sinin mahsup edilecegi, ancak mahsup edilecek tutarın, kalan
 gelir vergisi tutarını asamayacagı belirtilmistir.

 Diger taraftan; fazla mesai ücretleri de Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine
 göre ücret olarak degerlendirilmektedir.

 Tüm bu açıklamaları dikkate alacak olursak; maaşdan öncelikle sakatlık indirimi tutarı
 mahsup edilecek olup, bu mahsuptan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan
 gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. Bu
 mahsuba ragmen kalan asgari geçim indirimi tutarının ise, fazla mesai ücreti üzerinden
 hesaplanan gelir vergisinden mahsubu mümkündür.

 Ancak, faydalanılacak asgari geçim indirimi tutarı, hiçbir sekilde asgarî ücret
 üzerinden hesaplanan vergi tutarını ve elde edilen ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir
 vergisi tutarını asamayacaktır.