Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

Harcırah-Konaklama Nasıl Ödenecek

Harcırah Kanununa göre yapılan konaklamalarda ilk 10 gün için yapılan sınırlama Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. Bütçe kanununda konuyla ilgili düzenleme yapıldı, Memurlar.net te yapılan açıklamayı paylaşıyorum,


MADDENİN ESKİ HALİ ŞU ŞEKİLDEYDİ:

d) (Ek fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./4.mad) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

İPTAL SONRASINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEME:

"6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır."

NOT: Konaklama ücretinin 180 gün ile sınırlanmış olması, Harcırah Kanununun 42. Maddesinin (a) fıkrası gereğidir.

Peki konaklama ücretinde belirleyici olan gündelikler ne kadar ona bakalım.

H-CETVELİ 2016

I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

B. Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 45,92 TL

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72 TL

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,05 TL

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 35,24 TL

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 34,18 TL

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

Konuyu örnekler ile açıklayacak olursak:

Örnek-1)

Derecesi 5-15 arası olan bir memurun, 180 günlük konaklama ücretini hesaplayalım.

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için yevmiye: 34,18 TL'dir.

Görevlendirmenin ilk 10 günü için: 34,18 x 1,5 = 51,27 x 10 = 512,7 TL

Takip eden 80 günü için: 34,18 x 0,5= 17,09 x 80 = 1367,2 TL

Müteakip 90 günü için: 34,18 x 0,4= 13,672 x 90= 1230,48 TL

Toplam: 512,7 + 1367,2 + 1230,48= 3110,38 TL konaklama ücreti alacaktır.

Örnek-2)

Derecesi 1-4 arası olan bir memurun, 180 günlük konaklama ücretini hesaplayalım.

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için yevmiye: 35,24 TL'dir.

Görevlendirmenin ilk 10 günü için: 35,24 x 1,5 = 52,86 x 10 = 528,6 TL

Takip eden 80 günü için: 35,24 x 0,5= 17,62 x 80 = 1409,6 TL

Müteakip 90 günü için: 35,24 x 0,4= 14,096 x 90= 1268,64 TL

Toplam: 528,6 + 1409,6 + 1268,64= 3206,84 TL konaklama ücreti alacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı yerindedir ve bir haksızlık giderilmiştir; ancak yapılan düzenleme yetersizdir.

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlarda görevlendirmenin ilk 10 günlük kısmında her gün için 51,27 TL konaklama ücreti verilirken takip eden 80 günlük kısmında her gün için 17,09 TL, müteakip 90 günlük kısmında her gün için 13,6 TL konaklama ücreti ödenecektir.

Günümüz şartlarında 17 ve 13 TL' ye nerede kalınır sormak lazım...!

Bu sebeple ilgili maddenin günümüz şartlarına uygun hala getirilmesi gerekmektedir.

Cihan DOĞAN/ Memurlar.net