Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

V.U.K 2018 parasal değerler

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK

 OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352) (GÜNCEL)

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)  
  1 inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90
3- İkinci sınıf tüccarlar 45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70
II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

80

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5.70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20

Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı (GÜNCEL)

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı  1.000. TL

Yeniden Değerleme Oranı (GÜNCEL)

Yeniden Değerleme Oranları Yüzde 14,47

Zorunlu BES (GÜNCEL)

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.

Kesinti Oranı 

Prime Esas Kazancın

veya

Emeklilik Keseneğine

Esas Aylığın Yüzde 3

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Pratik Bilgiler bilgilendirme ama