Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

2018 Yılı Gelir Vergisi Oranları

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

 

14.800 TL'ye kadar                                                                                                       % 15

 

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                                                        % 20

 

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin

34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası                                                                              % 27

 

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası                                % 35


1.1. Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı,

2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit edilmiştir.

2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere;

birinci derece engelliler için 1.000 TL,
ikinci derece engelliler için 530 TL,
üçüncü derece engelliler için 240 TL
olarak tespit edilmiştir.

1.4. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere
büyükşehir belediye sınırları içinde 6.750 TL,
diğer yerlerde 4.500 TL

olarak tespit edilmiştir.