Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

2018 Eşik Değerler

 
  
    4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Yeni Büyükşehir olan 14 il içinde aşağıdaki veriler aynen uygulanacaktır.)
 


2018 Yılında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Olan Parasal Limitler Eşik Değerlere İlişkin Tablo 

31/1/2018 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

1/2/2018 – 31/1/2019 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

2017 EŞİK DEĞERLER

2018 EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

1.073.525

1.2399,599

1.789.213

2.066,004

39.362.920

45.452,563

 

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

8.168.201

10.369,344

MADDE 13 (b)

117.120

135,238

234.251

270,489

1.952.189

2.254,192

2017 yılı 21 (f) Pazarlık Usulu Parasal Sınır                   2018 yılı 21 (f) Pazarlık Usulu Parasal Sınır

195,205

225,403

2017 yılı 22 (D) Doğrudan Temin Parasal Sınır          2018 yılı 22 (D) Doğrudan Temin Parasal Sınır

58.555

67.613  (2018 22-D Büyükşehir) 

19.507

22,524   (2018 22-D Diğer İller)

MADDE 53 (j)/1

390.425

450,823

MADDE 53 (j)/2

618.044

713,655

3.707

4.280

2.472.180

2.854,626

7.415

8.562

18.541.351

21.409,697

11.123

12.843

14.832

 17.126 

MADDE 62 (h) (Mühendis-Mimar (Dip.)

216.681

250,201


 
      Kişi Borcu Faiz Oranları                     :

       30.06.2003-31.12.2003 arası için %50
       01.01.2004-30.06.2004 arası için %43
       01.07.2004-01.05.2005 arası için %38
       01.05.2005-31.12.2005 arası için %12
       01.01.2006-Bugüne kadar %9