Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

2018 Asgari Geçim İndirimi


2018 yılında kim ne kadar asgari geçim indirimi (yardımı) alacak?

(Asgari Ücret 2018 yılı için Brüt 2.029,50 TL. olarak dikkate alınmıştır.)

DURUMU AGİ
 Bekâr 152,21
 Evli, Eşin Geliri Olan, 152,21
 Evli, Eşin Geliri Olan,Bir Çocuk 175,04
 Evli, Eşin Geliri Olan,İki Çocuk 197,88
 Evli, Eşin Geliri Olan,Üç Çocuk 228,32
 Evli, Eşin Geliri Olan,Dört Çocuk 243,54
 Evli, Eşin Geliri Olan,Beş Çocuk 258,76
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, 182,66
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Bir Çocuk 205,49
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,İki Çocuk 228,32
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Üç Çocuk 258,76
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Dört Çocuk 258,76
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Beş Çocuk 258,76Asgari geçim indirimi (yardımı) nasıl hesaplanıyor?
Asgari geçim indirimi, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Hesaplamada, mükellefin kendisi için asgari ücretin yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için yüzde 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk 2 çocuk için yüzde 7.5’i, diğer çocuklar için de yüzde 5’i dikkate alınıyor. Bu şekilde belirlenen tutar, gelir vergisinin ilk dilimine uygulanan yüzde 15 oranı ile çarpılacak. Bulunan tutar da, her ay ödenecek gelir vergisinden mahsup ediliyor.
Asgari geçim indiriminde, emekli maaşı alanlar çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde, çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakası sağlanan çocuk sayısına bakılıyor.


Şimdi Yukarıda hesaplanan Asgari Geçim İndirimi tutarların nasıl hesaplandığını manuel olarak kendimiz hesaplayalım (say2000i kullananlar bilir, herşey otomatik, neden hesaplıyoruz diyebilirler.) bu soru çok geliyor. arkadaşlar hesaplamada zorluk çekiyor basit bir şekilde anlatayım.

 
 
Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması :
Formül şu , (A.G.İ 16 yaş. byk işciler için uyg. A.Ü.aylık brüt tutarı X A.G.İ. oranı ) X % 15 i)

Örnek olarak Memurun kendisi için (Bekar) A.G.İndirimini hesaplayalım.

2016 yılı için 16 yaşından büyük işçilerin Asgari Ücretinin Brüt tutarı : 1.647,00 TL dir.
Asgari geçim indirim oranı memurun kendisi için % 50 dir.

Buna göre hesaplarsak ; (1.647,00 X (% 50)) = 823,50 X (% 15) = 123,52 TL. A.G.İndirimi tutarı.

Çalışmayan Eş için A.G.İ oranı : % 10
1 Çocuk için                           : % 7,5
2 Çocuk için                          :  % 7,5
3.Çocuk için                          :  % 5
4.Çocuk için                          :  % 5

Örnek 2) Eşi çalışmayan 4 çocuklu bir memurun 2011 yılı ocak ayında faydalanacağı asgari geçim indirimini hesaplayalım.

Önce A.G.İ oranını bulalım, (Eş %10 + 1 Ç. % 7,5 + 2 Ç. % 7,5 + 3 Ç. % 5 + 4. Ç. % 5) = % 35
Kendisi için A.G.İ. oranı    : % 50 + % 35 = % 85 olur.

Hesaplarsak    ( 1.647,00 X (% 85) ) = 1.399,95 X (% 15) = 209,99 TL çıkacaktır.

        Bu şekilde asgari geçim indirimi örneklerini çoğaltabiliriz. umarım faydalı olur. şimdi hazıra alışkın bir tüketim toplumu olduğumuz için nasıl olsa birileri bu rakamları bizim için hazırlıyor olabilir ama benim gibi manuel bodro yaparak maaş hesaplamaya başlayan arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır. umarım yararlı bir çalışma olmuştur. iyi çalışmalar diliyorum.

                                                                                                                                             Murat TUNÇ
                                                                                                                                      İdari ve Mali İşler Müdürü