Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

2018 Asgari Ücret

ASGARİ ÜCRETLER

Asgari Ücret Tanımı: çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret.

 2018 YILI Asgari Ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2018 - 31.12.2018  
16 Yaş.Büyükler      2.029,50 (Brüt) -  1.603,12 (Net)  


Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (
01.01.2018 - 30.06.2018):

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

  16 Yaşından Büyükler
Brüt Ücret 2.029,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 284,13 TL
İşsizlik Sig. Primi İşçi Hiss.

20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Net Ücret 1.450,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 152,21 TL
Net ELe Geçen Ücret 1.603,12 TL