Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

Eşik Değerler (2017)

 
  
    4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Yeni Büyükşehir olan 14 il içinde aşağıdaki veriler aynen uygulanacaktır.)
 

   

31/1/2016 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR

1/2/2016 – 31/1/2017 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL

TL

923.721

976.465

1.539.538

1.627.445

33.870.025

35.804.003

 

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL

TL

7.726.990

8.168.201

MADDE 13 (b)

100.777

106.531

201.563

213.072

1.679.772

1.775.686

MADDE 21 (f) Pazarlık Limiti

167.966

177.556

MADDE 22 (d) Doğrudan Temin Limiti

B.şehir:  50.385

53.261

Diğer İller: 16.786

17.744

MADDE 53 (j)/1

335.944

355.126

MADDE 53 (j)/2

531.800

562.165

3.190

3.372

2.127.200

2.248.663

6.381

6.745

15.954.000

16.864.973

9.572

10.118

12.763

13.491

 

 

MADDE 62 (h) (Mühendis-Mimar (Dip.)

186.445

197.091 
      Kişi Borcu Faiz Oranları                     :

       30.06.2003-31.12.2003 arası için %50
       01.01.2004-30.06.2004 arası için %43
       01.07.2004-01.05.2005 arası için %38
       01.05.2005-31.12.2005 arası için %12
       01.01.2006-Bugüne kadar %9